Oziminy

Nawożenie:

Uprawa i nawożenie dolistne zbóż ozimych z użyciem Kwasów Humusowych z mikroorganizmami, w oparciu o proponowany przez nas program nawożenia zbóż ozimych (zalecenia nawozowe dla zbóż ozimych) zapewnia:

 • szybkie uzupełnienie składników pokarmowych zarówno w przypadku ich niedoboru w glebie, jak też utrudnionego ich pobierania,
 • kompleksowe dostarczenie makro- i mikroskładników pokarmowych oraz biogennych aminokwasów,
 • lepszą przyswajalność mikroskładników przez rośliny w porównaniu z nawożeniem doglebowym (od 10 do 30 razy wyższa przyswajalność).

Naukowcy są zgodni, że prawidłowy wzrost i rozwój roślin uprawnych zależy od optymalnego zaopatrzenia w:

 • makroskładniki takie jak: azot, potas, fosfor, wapń, magnez i siarka,
 • mikroskładniki takie jak: cynk, miedź, mangan, żelazo, bor, molibden,
 • pierwiastki korzystne, takie jak kobalt, krzem i nikiel.

Niedobór tych składników jest powodem zakłóceń w prawidłowym funkcjonowaniu organizmów roślinnych, czego wizualnym efektem jest:

 • żółknięcie liści i słaby wzrost roślin (niedobór azotu),
 • chloroza a następnie nekroza brzegów liści w dolnej części rośliny (niedobór potasu),
 • czerwienienie liści (niedobór fosforu),
 • drastyczne zahamowanie wzrostu, zamieranie wierzchołków pędu, śluzowacenie korzeni, nietypowe chlorozy, deformacja liści i zasychanie ich wierzchołków (niedobór wapnia),
 • perełkowate jasne przebarwienia na starszych liściach, chloroza między żyłkowa postępująca od środka liścia (niedobór magnezu),
 • bielenia kwiatów u rzepaku, chloroza liści młodych oraz wierzchołków pędów na całej powierzchni, zahamowanie wzrostu roślin, wykształcanie płonnych kłosów (niedobór siarki),
 • zahamowanie wydłużania międzywęźli, redukcja powierzchni blaszek liściowych, jasnozielone a następnie nekrotyczne przebarwienia liści starszych (niedobór cynku),
 • liście są wąskie i skręcone o bielejących wierzchołkach „choroba nowin”, kłos i wiecha są słabo wykształcone-często bez ziaren, zasychanie wierzchołków liści (niedobór miedzi),
 • plamista chloroza liści między żyłkami, podłużne chlorozy a następnie nekrozy liści pomiędzy żyłkami (niedobór manganu),
 • chloroza najmłodszych liści (niedobór żelaza),
 • osłabienie kwitnienia, słaby rozwój korzeni bocznych i powstawanie pustych przestrzeni w korzeniach, chlorozy liści przeradzające się następnie w nekrozy (niedobór boru),
 • redukcja blaszki liściowej u roślin motylkowych, chloroza brzeżna jak i całych liści (niedobór molibdenu),
 • zahamowanie procesu wiązania azotu w roślinach (niedobór niklu).

Doskonałym rozwiązaniem jest w takiej sytuacji nawożenie dolistne (dokarmianie dolistne). Nawozy dolistne (nawozy sztuczne – mikroelementowe / nawozy mineralne, nawozy wieloskładnikowe) pozwalają dostarczyć roślinom ściśle określoną dawkę mikro czy też makroelementów w okresach największego na nie zapotrzebowania, jak również, gdy należy wyrównać niedobory. Metoda taka, czyli dokarmianie roślin jest niezwykle ekonomiczna – zapewnia znacznie wyższy stopień wykorzystana składników mineralnych przez rośliny niż w przypadku zabiegów doglebowych.

Nawozy Humusowe zawierają składniki pokarmowe optymalnie dobrane i zbilansowane względem wymagań poszczególnych faz rozwojowych roślin. Nawozy te zostały wyprodukowane przy użyciu najnowszej technologii, co gwarantuje ich najwyższą jakość oraz przyswajalność.

Nawozy Humusowe to aktywne żywienie roślin, które przynosi efekty. 

Shopping Cart